Han är uppstånden

Vi började dagen med andakt och lovsång till frukosten efter det bar det av till kyrkan il cammino där Joel predikade om varför Jesus dog för oss, det gick jättebra och budskapet togs emot av publiken. Edvin delade med sig av sitt vittnesbörd som handlade om helande. Vi fick även ta emot mäktig predikan från kyrk äldste och borgmästare Claudio. Efter predikan tog vi nattvard följd av lovsång ledd av teamet och ett par Italienare på både engelska och italienska. Vi fick även omringa församlingen och be för dem vilket kändes väldig bra! Vi fick mycket bra feedback efter gudstjänsten, bland annat att folk kände sig uppmuntrade.

Under väntan på mat gick vi runt och minglade och körde olika spel med församlingen. Efter BBQ:n åkte vi hem där vi fick möjligheten att vila upp oss och utforska området. Vi avslutade dagen med vittnesbörd från Alvin, Filip och Christina.

Böneämnen: Energi, frimodighet, hälsa, kraft och vishet till församlingen, Asti och dess invånare.

Tacksägelser: Gott bemötande, att vi är friska, vädret, församlingen.

// Kommunikationsteamet Sebastian och Christina